toine a

crkbo

Forgot?
Close

Forgot your Username?

You can user our username reminding facility.

Get Started
Forgot?
Close

Forgot your Password?

Enter your email address and we'll help you reset your password.

Get Started
Het IIT verzorgt jaarlijks een aantal cursussen en heeft daarin een  jarenlange ervaring opgebouwd. Het IIT streeft ernaar zijn cursussen naar tevredenheid van de cursisten te organiseren. Toch  kan het voorkomen dat een cursist een  klacht heeft over een gevolgde cursus.
U kunt een eventuele  klacht desgewenst per telefoon of per e-mail aan het IIT kenbaar maken.
Als u uw klacht per telefoon kenbaar wilt maken dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het IIT, Maria van de Goolberg via 0485-34 34 26. Als u uw klacht per e-mail kenbaar wilt maken kunt u een mail sturen naar het IIT info@toinevandegoolberg.nl  met in de mail vermeld:
  • Uw naam, adres en telefoonnummer.
  • De titel en de datum van de cursus waar u een klacht over heeft.
  • Beschrijving van de klacht.
Binnen één week na ontvangst van een klacht ontvangt de klager een bevestiging van ontvangst van de klacht en de mededeling dat de klacht in behandeling is genomen en wie de klacht zal afhandelen binnen drie weken na ontvangst.
Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard.

In geval de klacht niet naar tevredenheid van partijen kan worden opgelost is het mogelijk de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke commissie, waarbij het oordeel van deze commissie bindend is voor het IIT.
Deze commissie bestaat uit:
  • H.E. Askes, hoofd afdeling Deskundigheidsbevordering, NPi
  • H.J. Bult, fysiotherapeut / cursusleider, NPi


twitter 

facebook

linkedin  

wikipedia