toine a

crkbo

Forgot?
Close

Forgot your Username?

You can user our username reminding facility.

Get Started
Forgot?
Close

Forgot your Password?

Enter your email address and we'll help you reset your password.

Get Started

De doelstelling is het vergroten van de kennis omtrent- en het stimulering van de sport, coaching, fysieke training, sportwetenschappen, lichamelijke opvoeding, gezondheid, recreatie en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks en zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het IIT tracht haar doel te bereiken door:

  • het organiseren en/of leiden van cursussen
  • het uitgeven van publicaties en/of andere informatie
  • het (doen) geven van demonstraties, workshops, clinics, congressen
  • en alle overige middelen die het doel van dienst kunnen zijn


Het IIT, International Institute For Training was gevestigd te Nieuw Bergen.

Vanaf 1 januari 2020 is het IIT uitgeschreven bij de KvK en CRKBO.

tweede druk finale
De derde druk is beschikbaar
vanaf 18 mei 2021
Bestellen

twitter 

facebook

linkedin  

wikipedia