Eindelijk is het er. Een boek dat gaat over practice based evidence. Ja, u leest het goed, geen evidence-based practice, maar een boek dat zich baseert op de praktijk en dat, waar mogelijk, onderbouwt met wetenschappelijke principes, maar nog veel meer met nuchter verstand en een fikse dosis praktijkervaring. Natuurlijk zijn er al meer boeken geschreven over actief revalideren en revalidatieprocessen.
Dit boek beschrijft echter een helder stroomschema, de Rehaboom, dat als kapstok kan dienen voor een groot aantal op de praktijk gebaseerde revalidatieprincipes en dat goed toepasbaar is op alle patiëntenniveaus. Het boek is daardoor in brede zin inzetbaar, in zowel de revalidatie en fysiotherapiepraktijk, als de topsportsetting.
Het is ook een boek dat de praktijkmens zal aanspreken: veel en uitgebreide voorbeelden verlevendigen de tekst en verraden de meer dan vijfentwintig jaar ervaring als toptrainer en docent in de trainingsleer van de auteur.
Toch zet het boek ook de toon voor verwetenschappelijking van de revalidatiepraktijk. Uitgebreide training en invulschema’s, en minutieuze verslaglegging van de verschillende opbouwfasen van herstel en meting van conditie, kracht en fitheid laten zien dat revalidatietraining allang niet meer een kwestie van gevoel is, maar van onderbouwde waarnemingen. Aan u als gebruiker de uitdaging om de handschoen op te pakken. Gebruik de Rehaboom als een leidraad, onderbouw uw revalidatieresultaten met cijfers en laat zien dat de (sport)revalidatie bezig is een volwassen tak van wetenschap te worden. Aan de slag!

Prof. dr. Rob A. de Bie
Hoogleraar Fysiotherapie aan de Universiteit Maastricht, Center for Evidence Based Physiotherapy


Sport en sportblessures zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zowel op amateur- maar ook op topsportniveau. Niet alleen het verkorten van de blessuretijd, maar tevens het terugbrengen van de sporter op het juiste peil zijn voor niet alleen de sporter zelf maar ook voor het gehele team van groot belang. Voorop staat het vroegtijdig vaststellen van een correcte diagnose gevolgd door oftewel een chirurgische ingreep of fysiotherapeutische behandeling. Hierna volgt een vaak lange, intensieve revalidatieperiode. Om te komen tot een goed revalidatieprogramma is niet alleen anatomische kennis van het menselijk lichaam noodzakelijk, maar ook de onderliggende pathofysiologie van onder meer weefselherstel en conditieopbouw. Op vakkundige maar bovenal praktische wijze is Toine van de Goolberg erin geslaagd deze elementen te bundelen in dit boek.
Zijn jarenlange ervaring bij verschillende topclubs en bij diverse takken van sport heeft hij hierin op pakkende wijze beschreven. Zijn gedrevenheid op het veld of atletiekbaan is terug te vinden in de wijze waarop hij het revalidatie traject van sporters beschrijft. De Rehaboom dient daarbij als houvast voor zowel trainers, fysiotherapeuten en hersteltrainers die betrokken zijn bij het revalidatie traject van sporters.
De fraaie illustraties en foto’s en de daarbij behorende protocollen  geven een duidelijk beeld van de huidige praktijk en zijn toepasbaar op alle niveaus en vele takken van sport. De in dit boek beschreven krachttrainingen en looptechnieken zijn daar een goed voorbeeld van. Het opstellen van individuele revalidatie, kracht en conditionele programma’s voor diverse sporters kan na het bestuderen van dit boek op een verantwoorde wijze worden opgesteld. Individuele  aanpassingen zijn daarbij goed mogelijk afhankelijk van vele facetten, maar de Rehaboom blijft daarbij een goede basis vormen. Voor een ieder die zich interesseert in en zich actief bezig houdt met revalidatie en herstel van sporters is dit standaardwerk zeer aan te raden. Het geeft een wetenschappelijke visie op ‘actief herstel’ en door de vele protocollen en trainingsprogramma’s is hierdoor een gestructureerde actieve sportrevalidatie mogelijk voor iedere sporter. Het vastleggen van de gemaakte vorderingen in het herstel en op het conditionele vlak zijn daarbij aan te raden. Of zoals Toine pleegt te zeggen: Meten is weten.

Prof. Dr. C.H.J. van Eijck
Hoogleraar Chirurgie Erasmus Rotterdam, clubarts Feyenoord