In november 2010 ontving het International Institute for Training (IIT) bericht van het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) met de bevestiging dat het IIT definitief geregistreerd is in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO www.crkbo.nl).

crkbo

De opname in het register is gebeurd op basis van een audit. Deze audit is uitgevoerd door de onafhankelijke organisatie CPION.

Het IIT is hiermee een erkende instelling als bedoeld in de Europese  BTW - richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is.
De IIT- cursussen zullen dus ook in de toekomst niet belast worden met BTW.